Życzą na Nowy Rok

czwartek, 31 grudnia 2020, 12:00

Życzenia noworoczne składają: starosta śremski Zenon Jahns, burmistrz Śremu Adam Lewandowski, przewodniczący RN Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie Jerzy Cieślewicz oraz prezes SM Marek Chmiel.