Burmistrz przedstawi projekt budżetu. Możesz zadać pytanie!

piątek, 4 grudnia 2020, 07:57

W połowie listopada Burmistrz Śremu złożył do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej projektu budżetu gminy na 2021 rok. W dokumencie zapisanych jest 220 milionów złotych po stronie dochodów i ponad 2 miliony więcej po stronie wydatków. 8 grudnia o godz. 18:30 odbędzie się debata budżetowa z udziałem Burmistrza Śremu i Skarbnik Gminy.