Spółdzielnia po walnym

piątek, 25 września 2020, 07:31

Walne Zgromadzenie Członków przyjęło sprawozdania i zezwoliło zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie zaciąganie zobowiązań na działania inwestycyjne i remontowe. Z kolei Rada Nadzorcza, podczas ostatniego posiedzenia, wysłuchała sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze bieżącego roku. Pomimo pandemii, wyniki są zadowalające.