Świąteczna „Pomocy sąsiedzka”

czwartek, 28 grudnia 2023, 10:39

Drugi raz udzielili wsparcia potrzebującym mieszkańcom osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Produkty żywnościowe zebrane przez Klub Relax i Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta trafiły już do zgłoszonych wcześniej osób. Działania te były prowadzone w ramach akcji „Pomoc Sąsiedzka”.

„Pomoc Sąsiedzka” to akcja zainicjowana w zeszłym roku przez Komisję Samorządową działającą przy Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. W ramach przedsięwzięcia do najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedli trafia wsparcie w postaci między innymi produktów żywnościowych.

Wsparcie trafia głównie do osób strasznych zamieszkujących osiedla spółdzielcze, ale nie tylko. Wcześniej w ramach „Pomocy Sąsiedzkiej” paczki otrzymały także dzieci z potrzebujących rodzin.